Każdy z moich produktów wykonuję ręcznie i dokładam wszelkich starań, by biżuteria była najwyższej jakości.

Jeśli zamawiany produkt nie spełni Twoich oczekiwań możesz zwrócić zakupiony towar do 14 dni lub zareklamować, jeśli produkt jest wadliwy.

......

ZASADY ZWROTÓW I REKLAMACJI


Klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny

i ponoszenia kosztów.


Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki

z zamówionym towarem.


Klient ponosi koszt przesyłki zwrotu zakupionych produktów.


INSTRUKCJA ZWROTU TOWARÓW

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów.

Zwracany towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu proszę przesłać na adres:

NIMBALA Alicja Foińska

ul. J. Piłsudskiego 74/320

50-020 Wrocław


Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie. W przypadku wysyłki zwracanego towaru proszę o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.


Zwrot dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty w pierwotnej transakcji. 

...........

REKLAMACJE


Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji. 
Proszę o wydrukowanie i podpisanie wypełnionego formularza reklamacji lub przesłanie wypełnionego formularza na adres email: kontakt@nimbala.pl


Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:

NIMBALA Alicja Foińska

ul. J. Piłsudskiego 74/320

50-020 Wrocław


Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie  14 dni od dnia złożenia reklamacji Towaru. O wyniku rozpatrzenia  reklamacji zostaną Państwo powiadomieni SMS-em lub drogą mailową lub pisemnie. Dla celów usprawnienia procesu reklamacji Klient powinien przekazać  Towar  Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacji / oświadczeniem o składanej reklamacji. 


Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.